Zadbaj o akumulator

 

Jesień i zima to najtrudniejszy okres czasu dla akumulatora w Twoim pojeździe.

Okres zimowy jest trudny dla każdego użytkownika samochodu, szczególnie gdy występują problemy z uruchomieniem silnika. Jednym z bardziej obciążonych elementów samochodu jest akumulator, ponieważ niskie temperatury wpływają negatywnie na jego pojemność. Dodatkowo jazda na krótkich odcinach, niedoładowanie akumulatora, pobór prądu przez urządzenia typu: radio, klimatyzacja, GPS, może powodować problemy z uruchomieniem silnika. W takim przypadku warto regularnie używać prostownika w celu doładowania akumulatora, a dzięki temu można przedłużyć jego żywotność. W akumulatorach obsługowych (kwasowe z ciekłym elektrolitem) należy regularnie kontrolować poziom elektrolitu. Powinien on być na tyle wysoki, aby zakrywał płyty w nim zanurzone. Jeśli poziom elektrolitu jest niższy niż górna krawędź płyt akumulatora, konieczne jest jego uzupełnienie wodą destylowaną. Dodatkowo, należy zabdać o jakość połączeń zacisków (klem) akumulatora, połączeń masowych.

Stan akumulatora można ocenić na 2 sposoby.
1. Za pomocą miernika uniwersalnego - z uwagi na różną dokładność mierników można przyjąć tolerancję +-0,1V.
Pierwszy pomiar (podstawowy) wykonać nie uruchamiając silnika pojazdu. Należy sprawdzić miernikiem napięcie na zaciskach akumulatora, które powinno wynosić 12,5V–13V. W przypadku niższego napięcia i jeśli ostatnio samochód nie poruszał się na krótkich odcinkach, możliwe jest, że mamy do czynienia ze zbyt niskim napięciem ładowania przez alternator.
Sprawdzenie stanu ładowania przez alternator wykonujemy uruchamiając silnik samochodu i po kilku minutach pracy silnika oraz przy włączonych odbiornikach prądu (światła, radio itd.) ponawiamy pomiar napięcia na zaciskach akumulatora. Wynik między 13,9V a 14,5V oznacza, że napięcie ładowania jest prawidłowe. W przypadku gdy na następny dzień napięcie akumulatora jest zbyt niskie, prawdopodobnie problem jest po stronie akumulatora lub innego urządzenia w samochodzie (pojeździe), które mimo wyłączenia nadal pobiera prąd z akumulatora. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej diagnostyki.

2. Pomiar gęstości elektrolitu i stan naładowania akumulatora

Gęstość elektrolitu [g/cm3] Stanu naładowania akumulatora
powyżej 1,28 zbyt duża gęstość elektrolitu
1,24-1,28 pełny stopień naładowania akumulatora
1,2-1,24 należy doładować akumulator
1,15-1,2 akumulator wymaga natychmiastowego naładowania
poniżej 1,15 akumulator może ulec zasiarczeniu (trwałemu uszkodzeniu)
poniżej 1,1 akumulator jest zupełnie rozładowany (uszkodzony)