Ochrona danych

Połączenie do naszego sklepu internetowego jest szyfrowane (certyfikat SSL). Świadczy o tym "zielona kłódka" obok adresu strony oraz napis https.