Polityka prywatności, ochrona danych osobowych - RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Administratorem danych osobowych jak i wszelkie zapytania w sprawach dot. danych osobowych należy kierować na adres:

Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów "ELSIN"
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Bolesława Prusa 10
NIP: 887-000-02-87
e-mail: elsin@elsin.pl

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.6 ust.1 o RODO) i są to informacje zbierane bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą, w ramach kontaktów z Klientem, np. podczas korzystania ze strony internetowej, serwisów, sklepu internetowego oraz informacje zapisane w plikach cookies.

Dane osobowe podawane przez Klienta-Zamawiającego towar w trakcie Rejestracji lub stosując tzw. "Szybkie zakupy" są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Nie podanie tych informacji skutkuje nie możnością realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania zamówienia/umowy/zlecenia jest zgodne z prawem (art.6 ust.1 pkt.b o RODO).

Dane osobowe wykorzystywane są do celów jak poniżej. Dodatkowo znajduje się informacja odnośnie kryteriów ustalających czas przetwarzania:

 • Odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust.1 pkt a) o RODO). Czas przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody).
 • Realizacji zamówienia/umowy/zlecenia (art. 6 ust.1 pkt b) o RODO). Czas przetwarzania: na okres wykonywania zobowiązania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • Prowadzenia newslettera (art.6 ust.1 pkt a) o RODO). Czas przetwarzania: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody).
 • Podatkowych i rachunkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, np. wystawienie i przechowywanie faktur, paragonów oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust.1 pkt c) o RODO). Czas przetwarzania: czas przechowywania dokumentów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 • Zwrotów towaru, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt f) o RODO). Czas przetwarzania: na okres wykonywania zobowiązania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • oraz do innych czynności związanych z funkcjonowaniem serwisu, np. do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki, obsługi konta (art. 6 ust.1 pkt f) o RODO). Czas przetwarzania: na okres wykonywania zobowiązania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Pozyskiwanie danych osobowych w innych celach wymaga osobnych zgód osoby, której dane mają być przetwarzane. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w dowolnym momencie wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody można dokonać wysyłając stosowną informację na adres elsin@elsin.pl lub sklep@elsin.pl.

Przekazywanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. firmą obsługującym systemy informatyczne, firmą hostingowym, agencjom marketingowym, firmą kurierskim (niezbędne dane osobowe do celów dostarczenia towaru pod adres wskazany przez użytkownika).

Przysługujące prawa

Zgodnie z przepisami o RODO przysługują następujące prawa:

 • żądanie od administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania,
  • usunięcia („bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Na mocy art. 17, ust. 3 dyrektywy, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych jeśli ciąży na nim inny obowiązek prawny, np. przepisy odnośnie przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli żądanie udostępnienia kopi danych osobowych przesłano drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczono inaczej, informację udziela się pocztą elektroniczną. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem przedstawienia informacji handlowych, usług, towarów najlepiej dopasowanych do potrzeb, ale decyzje ostateczne nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

"Ciasteczka" (cookies)

Nasza witryna wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. "ciasteczka" (cookies), wysyłane do komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu, a także w celu umożliwienia działania sesji, w której przechowywana jest zawartość koszyka. "Ciasteczka (cookies) wykorzystywane są także do zapamiętywania poprzednio otwartych stron, preferencji i ustawień użytkownika. "Ciasteczka" są standardową usługą udostępnianą przez przeglądarki internetowe, a użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.


Użytkownik rezygnujący z "ciasteczek" (cookies) musi pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. W szczególności całkowite zablokowanie "ciasteczek" (cookies) sesyjnych uniemożliwi przechowywanie towarów w Koszyku i uniemożliwi prawidłowe działanie sklepu internetowego.

Kontrola nad "ciasteczkami" (cookies).

 • W przeglądarce Mozilla Firefox: W menu Narzędzia -> Opcje -> zakładka Prywatność i bezpieczeństwo. Więcej informacji na stronie support.mozilla.org
 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer: W menu Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Prywatność. Więcej informacji na stronie support.microsoft.com
 • W przeglądarce Google Chrome: Menu Ustawienia -> Zaawansowane -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienia prywatności -> Pliki cookie. Więcej informacji na stronie support.google.com
 • W przeglądarce Opera: Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka. Więcej informacji na stronie help.opera.com
 • W przeglądarce Apple Safari: W menu Safari -> Preferencje -> Prywatność. Więcej informacji na stronie . Więcej informacji na stronie support.apple.com